torsdag 17 februari 2011

Carl Bildt läcker - Goodbye Lenin!


Minns du tv-sändningarna från Sovjet för 20 år sedan, då pansarfordon var på väg mot ryska regeringsbyggnaden där Boris Jeltsin höll en presskonferens? Jag kommer så väl ihåg hur hela världen inklusive mig höll andan. Skulle perestrojkan, demokratiseringen av Sovjetunionen, misslyckas och gå om intet trots allt? Idag släpper svenska UD tidigare hemligstämplade papper från den tiden.

"Ett imperium imploderar" så kallas diplomatdokumenten som offentliggjorts av utrikesdepartementet idag.

400 sidor där författarna bland andra är ambassadören i Moskva Örjan Berner och ambassadrådet John-Christer Åhlander också i Moskva. Men information kom också från konsuln

Dag Sebastian Ahlander i dåvarande Leningrad, idag St Petersburg. Han rapporterar också om det som händer i länderna där allt tog sin början, Estlands Tallinn, Lettlands Riga och Lituaens Vilnius.

Flodvågen som välte Sovjet hade sin källa i händelserna i Östeuropa, murens fall i Berlin 1989 och de forna östblocksländernas frigörelse.

Det som de 400 sidorna berättar om är hur diplomaterna ser krusningar på det som ska förvandlas till en havsvåg. En våg som svepte undan Sovjetunionen och återskapade Ryssland och gjorde alla de forna sovjetiska delrepublikerna till självständiga stater.

För utrikesminister Carl Bildt är detta i mycket en historisk gärning att häva hemligstämplingen redan nu. Normalt brukar det ta 50 år innan det sker. Men i år är det 20 år sedan Sovjetunionen försvann och det kan ses som en viktig gärning att faktiskt berätta vilken roll Sverige hade då under denna brytningstid.

En tid som skakade diplomaterna, som var med. Det går att läsa i annars vanligtvis torra UD dokument, när dåvarande ambassadören Örjan Berner skriver: Undviker dramatiseringar, men blir tvungna att påpeka att risken för inbördeskrig är påtaglig, heter det i Berners ilmeddelande.

Känslan av att det faktiskt skulle kunna bli krig var inte någon underdrift. För många unga ryssar som hoppades på att perestrojkan och glasnost faktiskt innebar något nytt, en öppenhet och slut på isolering kändes stridsvagnarna på gatorna i Moskva som ett ont tecken, ett förebåd på att något helt annat väntade.

Ett tiotal stridsvagnar på väg mot ryska regeringsbyggnaden, där Jeltsin höll sin presskonferens, skriver John-Christer Åhlander. Pansarskyttefordon iakttogs också på bron, vid Kreml och här och var på boulevardringen, fortsätter han.

(Källa: Sveriges Radio)


För den historieintresserade pågår denna vår en intressant föreläsningsserie på Humanisten i Göteborg. Föreläsningarna är gratis och öppna för allmänheten, och hålls av gästprofessor Lennart Samuelsson vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet.

Första föreläsningen hölls den 26 januari. Under titeln "Terror och repression i Sovjetunionens historia" berättade han om:
-inbördeskrigets röda och vita terror 1918 - 1921
-Sovjetregimens repressiva medel från 1920- till 1970-talet
-förföljelser mot sociala grupper och klasser
-drivkrafter, motiv och ledningens egna bedömningar av repression mot olika grupper under den stora terrorn 1936-1938
-Gulags lägersystem som del av den repressiva apparaten och som ekonomiskt delsystem.
-deportationer och andra former av repression.

Det var en mycket intressant föreläsning framför ett mer än fullsatt auditorium -folk satt på golvet i trappan!

Ibland är duktiga professorer katastrofala när det gäller att förmedla vidare sina kunskaper, men så är inte fallet med Lennart Samuelsson. Han föreläser på ett spännande och medryckande sätt.  Jag kan verkligen rekommendera resten av föreläsningsserien:

Nu på onsdag, den 23 februari:
Sovjets socialhistoria, vardagsliv och mentaliteter

Onsdag den 23 mars: 
Sovjets ekonomiska historia: Planekonomins styrka och sönderfall

Tisdag den 17 maj: 
Sovjetunionen inför och under Andra världskriget

Måndag den 20 juni:  
Om vad tvistar historikerna i Ryssland i våra dagar?

Samtliga dagar kl 15:15 -kom i tid, minst 15 minuter före!


Lennart Samuelsson har skrivit många understreckare i Svenska Dagbladet. Här hans senaste: 

Nytt ljus över Stalins roll i mordet på Kirov. 
Ingen återblick på Sovjetunionens historia kan förbigå mordet på Sergej Kirov, partichef i Leningrad och det omgivande länet samt ledamot av kommunistpartiets högsta organ politbyrån. Varje biografi om Stalin försöker sätta in denna händelse i ett större sammanhang. Mystiken kring dådet tätnade genom de osannolika berättelser som framfördes mot de åtalade under de stora Moskvaprocesserna 1936–1938....

Läs vidare här.Är du intresserad av Sovjetunionens historia läs även   
Fredagsmys med Josef Stalin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar