torsdag 24 februari 2011

Om konsten att döda ett torg

Klicka på bilderna för större format!
Ana Maria Stuparich (v)

"Mölndals kommunpolitiker ägnar sig åt tävlan om att döda ett torg"
. Miljöpartisten Leif Engström skrädde inte orden under debatten, när vänsterpartiets motion om torghandeln behandlades vid stadsfullmäktiges sammanträde igår. 
Ana Maria Stuparichs motion, där hon föreslår att torghandeln flyttas tillbaka till Alberts torg tog kommunen över ett år att behandla. Du kan läsa motionen om du klickar på bilden här under.


Åke Nises (v) ställde frågan "Varför blev torghandeln flyttad från början?" och besvarade den strax därpå: "2004 blev Mölndals Kommun projektledare i VISP-projektet, ett EU-projekt som syftar till att utforma en levande miljö för stadskärnor." 
I samband med att projektet påbörjades flyttades torghandeln till den mer undanskymda platsen där den befinner sig än idag. Det enda resultatet efter sju år är att Alberts Torg fått en handikapptoalett - för övrigt sitter Albert där i sin ensamhet omgiven av en stenöken.

Mölndals stadsfullmäktige sedd från åhörarläktaren

Folkpartiet hade tidigare ställt sig bakom flytten av torghandeln, men i debatten ställde Inger Schale sig kritiskt till remissinstansernas yttranden och begärde en återremiss av ärendet. Hon avfärdade gatunämndens argument om "fladdrande presenningar, att det skulle bli dyrt att dra elledningar", etc. 
Patrik Karlsson (s) tyckte att man borde vänta med flytt av torghandeln tills det nya Mölndals Centrum står klart. Han menade att man under byggtiden tillsammans med torghandlarna skall utreda på vilken plats i kommunen torghandeln skall vara i framtiden. "Under byggtiden kan torghandeln ändå inte vara kvar på sin nuvarande plats." 
Hans Bergfelt (m) påpekade att det under byggtiden skulle placeras diverse baracker på Alberts Torg under 2-3 år. "Det finns ingen poäng med att flytta torghandeln innan bygget kommer igång. Det enda vi skulle göra då är att dra på oss ytterligare ekonomiska kostnader." Bergfelt hänvisade till det särskilda gestaltningsprogrammet, som skall arbeta med utformningen av det nya Mölndals Centrum. 
Efter en intensiv debatt avslogs motionen med 43 röster mot 10. Åtta ledamöter valde att avstå. 
Strax innan behandlingen av denna motion avhandlades punkterna Komplettering av beslut om arvoden 2011-2014 samt Pensionsbestämmelser för de förtroendevalda
Trots att löneökningstakten i Sverige låg på 2,4 % förra året, har kommunpolitikerna i Mölndal fått 3 gånger så så mycket, 6,95 % i påslag. Förvaltningscheferna fick nöja sig med betydligt mindre, 3,1 % i snitt. 
I höstas beslutade fullmäktige att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, Hans Bergfelt (M) och Patrik Karlsson (S), ska ha samma månadslön som ledamöterna i Sveriges riksdag, d v s 56.000.- kronor i månaden. 
Är detta rimligt? Är det samma sak att leda en kommun med drygt 60.000 invånare som att sitta i riksdagen, Sveriges högsta lagstiftande organ? 
Läs mer om Mölndals kommunpolitikers stora lönelyft i Mölndals-Posten  här

Alberts Torg, Mölndal

Tillbaks till torget. Jag har snart bott i Mölndal i tio år. Åtta av dom åren har Mölndals torg varit en tråkig stenöken. Mölndals-Postens insändarsidor har så gott som varje vecka innehållit artiklar från medborgare som krävt att torghandeln skall flytta tillbaka så att vi får ett levande centrum igen. 
När jag började skriva krönikor i Mölndals-Posten i höstas handlade min första krönika just om detta. Det är än så länge den enda krönikan som jag fått respons på från allmänheten, positiv sådan! 
Det finns inget tvivel om att denna fråga engagerar Mölndalsborna. Därför är det för mig obegripligt att de folkvalda politikerna inte lyssnar på sina väljare. 
Att under sju års torgöken inte åstadkomma mer än en handikapptoalett tycker jag är ett underbetyg av den politiska ledningen i stan. När de nu beviljat sig själva riksdagsmannalöner är det verkligen dags att visa resultat. 
  
Här avslutningsvis min första krönika publicerad i Mölndals-Posten 2010-10-06:
Kommun eller stad - det är frågan
Låt mig börja med att outa mig som stadsmänniska! Jag älskar stadens puls, måste ha liv och rörelse omkring mig. Hela livet har jag bott i städer som Bremen, Lübeck och Göteborg. Jag flyttade inte frivilligt till Mölndal. 
För ganska exakt nio år sedan separerade min dåvarande sambo och jag. Vi var båda av ekonomiska skäl tvungna att göra oss av med bostadsrätten i Majorna. Boplats Göteborg erbjöd endast lägenheter i Göteborgs förorter. Av en ren tillfällighet fick jag ett erbjudande på en liten tvåa i Bosgården. För att inte hamna i hemlöshet tänkte jag, att "härtill är jag nödd och tvungen", flyttade dit, och grät floder varje dag under min första vecka i "Mill Valley". 
Ganska så snart upptäckte jag dock all den underbara natur som fanns runt husknuten. Närheten till skog och sjöar som t.ex. Safjället och Gunnebo. Här hittade jag också "mitt" torg, ett torg som sjöd av liv och ständigt var i rörelse. Här handlade jag min frukt och mina grönsaker direkt av bönderna från bygden. Invandrare från olika delar av världen saluförde sina specialiteter.
2004 bestämde sig Mölndals kommun, att från och med då kalla sig för stad. Nya skyltar sattes upp vid infarterna. Mölndal är nog inte en så dum stad ändå, tänkte jag. 
På Alberts Torg fanns torghandel och café, men framförallt: MÄNNISKOR! Människor som handlade, promenerade, stod i klungor och samspråkade med vänner och bekanta. Jag, som precis var nyinflyttad och inte kände en kotte, kunde ibland sitta på en bänk för att filosofera och betrakta folklivet, utan att känna mig ensam. 
Sedan hände det något. Från en dag till en annan försvann all verksamhet från torget. Albert satt där i sin ensamhet, och jag blickade förfärad ut över en stenöken. Politikerna i stadshuset hade bestämt, att all torghandel skulle ske från en undanskymd plats, vid den fulaste delen av Mölndals Centrum, strax intill en bilparkering och en hårt trafikerad viadukt. Från en dag till en annan förvandlades denna stadens piazza till ett vanligt grått förortstorg, som det finns så många av i vårt avlånga land. 
Hur resonerade kommunens, förlåt, stadens politiker här? De tog död på i stort sett den enda platsen i Mölndal, som andades lite stad i alla fall. Istället för att utveckla en levande stadsmiljö, förvandlade man det till ett förortstorg. Nog tycker jag det är dags för Mölndals politiker att bestämma sig för, om man vill vara kommun eller stad. Att enbart sätta upp fina skyltar duger inte! 
Christian Schickhardt
Bloggare och tvåbarnsfar 
Läs också: Tyck till om nya Mölndals Centrum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar