söndag 20 februari 2011

Tyck till om nya Mölndals centrum

Jag undrar om alla mölndalsbor verkligen känner till vilken enorm omvandling stadens centrum står inför. Om några år kommer stora delar av stan inte att kännas igen.

I fredags besökte jag detaljplaneutställningen om nya Mölndals Centrum i stadshuset. Besök den du också för att bilda dig en egen uppfattning.

Där kan du  lämna synpunkter på planförslaget till och med den 3 mars.

Utställningen finns i stadshusets entréhall och är öppet mån-tors kl. 8.00-16.30, fre 8.00-16.00.

Tisdagar och torsdagar kl. 16.30—19.00 är utställningen bemannad med tjänstemän som du kan ställla frågor till.

Mer info på Mölndals stads hemsida hittar du här. Från hemsidan kan du även ladda ner utställningshandlingar.

Klicka på bilderna för att få större format. På första bilden ser du radhus med trädgårdar på taket av det nya  köpcentrat!


I planen ingår 140 butiker, nästan 2000 nya bostäder (varav ett 90 meter högt höghus bestående av 25 våningar), samt ett bibliotek på 4200 kvadratmeter som skall "sväva i luften" ovanför spårvagnshållplatsen.

Det är ett spännande projekt som kommer att utveckla staden. Mölndals småstadskaraktär kan för närvarande betecknas som sömnigt om inte avsomnat till och med. En förtätning av staden genom fler bostäder ger bättre kollektivtrafik med ökad turtäthet. Fler butiker ger ett levande centrum.


Frågan är utformningen, och här gäller det att invånarna gör sina röster hörda och lämnar skriftliga förslag. Jag tror att det går att behålla småskaligheten med fiskhallen, ost- och fruktbutikerna sida vid sida med det nya centrat.

En tjänstemannagrupp skall jobba med utformningen av torget. Den skall också titta på hur den framtida torghandeln kan se ut. Under byggtiden kommer det inte att finnas någon torghandel alls, varken på Alberts torg eller sin nuvarande plats.


Intressant tycker jag är hur man vill arbeta med belysningen. Allmänbelysning och effektbelysning skall vara av hög kvalitet och ingå i en helhetstanke i gestaltningen av stadens olika stråk och platser.

Ett professionellt belysningsprogram för Mölndals centrum skall tas fram när det gäller gestaltning, utformning och teknik.Avslutningsvis: Besök utställningen -har du synpunkter lämna skriftliga förslag.

Läs mer i Mölndals-Postens senaste nätupplaga här.

Mölndal.se här.
Läs också: Om konsten att döda ett torg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar