torsdag 21 februari 2013

Herrens vägar äro outgrundliga

Robert Zollitsch im Freiburger Münster. Foto: ddp

25 miljoner tyska katoliker har nu äntligen fått en anledning att jubla. Den tyska biskopskonferensen enades nämligen idag i Trier om att tillåta "Dagen-efter-piller", dock endast efter våldtäkt - och endast om pillret inte är aborterande.

Bakgrunden är medias uppmärksammande av, och allmänhetens upprördhet över en händelse i Köln för några veckor sedan, då en 25-årig kvinna blev drogad och våldtagen på en fest. Hon vaknade omtöcknad på en parkbänk. Efter att ha blivit undersökt av sin husläkare remitterades hon till ett sjukhus för gynekologisk undersökning.

Kruxet var att sjukhuset var katolskt och vägrade att undersöka henne, då hon bad om recept för ett "dagen-efter-piller". Hon sökte sig vidare till nästa närmsta sjukhus, men även där vägrade man behandling eftersom även det drevs av katolska kyrkan. Först vid tredje sjukhusbesöket, driven av protestantiska kyrkan, fick kvinnan behandling. (Man bör veta att många sjukhus i Tyskland har kyrkor som huvudmän)

Katolska kyrkan i Tyskland har problem. Den har svårt att nyrekrytera präster - många hämtas därför från Polen för att fylla vakanta tjänster. Att leva i celibat är svårt. Det finns tusentals "oäkta" barn i Tyskland som kommit till mellan präster och deras älskarinnor - barn som officiellt inte har en far.

Sedan 2010 har drygt 300.000 tyskar lämnat katolska kyrkan.

Tusentals väntar än idag på ett erkännande och gottgörelse efter att ha blivit sexuellt utnyttjade på katolska barnhem.

Kvinnor som vill bli präst i katolska kyrkan göre sig icke besvär.

Många när förhoppningar om att den nye påven skall komma att reformera kyrkan. Hoppas inte för mycket, ty den gamle är inte död än och han kommer att dra i trådarna i valet av sin efterträdare. Precis som Benedictus XVI blev rekryterad till Vatikanen av sin föregångare, Salig Johannes Paulus II, så kommer nästa påve att rekryteras av samma unkna krets av kardinaler, för att säkerställa den rena katolska läran.Yahoo! News:


Deutsche Welle:

Sveriges Radio: 

Tagesschau: 


Bonusstory att skaka huvudet åt:Fler inlägg om Tyskland, tro eller Human Rights hittar du om du klickar nedan: 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar