fredag 13 januari 2012

Sverige säger nej till förbud mot heltäckande slöjaUnder rubriken Skolor får förbjuda heltäckande slöja skriver Göteborgs-Posten,

"...att skolor kan förbjuda elever att bära heltäckande slöja i vissa situationer, slår Skolverket fast. Det gäller om klädseln väsentligt skulle försvåra samspelet mellan lärare och elev eller medföra särskilda risker vid exempelvis laborationer. Ett generellt förbud mot heltäckande slöja är däremot inte möjligt. 
Läraren ska avgöra om ett förbud är rimligt. Så långt det går ska dock skolorna försöka anpassa undervisningen, anser Skolverket."
Enligt utbildningsminister Jan Björklund "ger det precis det handlingsutrymme som skolorna behöver. Lärare får förbjuda heltäckande slöja, om det försvårar kontakt och samspel i klassrummet.".
Lärarnas riksförbund ifrågasätter att ansvaret för att bedöma om heltäckande slöja ska förbjudas i en viss situation läggs på läraren. 
"Det kan vara en infekterad fråga och svårt för den enskilde läraren att själv gå ut och ta ansvar för ett förbud. Jag hade önskat att man i stället lagt ansvaret på skolan att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt kring frågan", säger ordförande Metta Fjelkner. 
Hon framhåller att problem kan uppstå om elever på den ena lektionen får ha slöja, men inte den andra. 
"En lärare i ett teoretiskt ämne kanske anser det viktigt att ha ögonkontakt i vissa situationer, medan kollegan i nästa klassrum inte tycker det. Det riskerar att ställa till med onödig friktion mellan lärare och elever med diskussioner som kräver mycket tid och energi."

Aje Carlbom är socialantropolog vid Malmö Högskola. Han doktorerade på en studie av muslimer och multikulturalism i Rosengård. 
Han skriver på debattsajten Newsmill under rubriken Slöjbeslutet en politisk seger för fundamentalister:
"Beslutet riskerar att i onödan försvåra arbetet för enskilda lärare genom att flytta ansvaret från samhället till individen. Beslutet ställer alltför stora krav på enskilda lärares individuella förmåga att ta beslut som kan komma att kritiseras som islamofobiska eller rasistiska: att enskilda lärare som säger nej till niqab i sin undervisning kritiseras för att ha en bristande subjektiv, personlig, moral. 
Det kommer att ställa mycket stora krav på lärarnas individuella karaktär att ta beslut med ett så svagt stöd i ett allmänt regelverk. Lärarrollens auktoritet bygger på att det finns tydliga och generellt utformade regler att hänvisa till för att man ska slippa överflödiga diskussioner med eleverna."
"Ett förbud mot heltäckande slöja i skolan är inget kontroversiellt beslut som innebär att man stöter sig med muslimer i landet. Majoriteten av muslimerna anser att niqab är ett uttryck för religiös extremism och att det därför är en religiös symbol som ger en negativ bild av islam. 
En inte alltför kvalificerad gissning är sålunda att det stora flertalet muslimer skulle välkomna ett förbud av heltäckande slöjor. Det lilla fåtal kvinnor som väljer att bära ansiktsslöja tillhör i regel någon islamistisk sekt och för dem kan Skolverkets beslut uppfattas som en liten politisk seger. Skolverkets undvikande av förbud innebär alltså att man ger politisk-religiösa fundamentalister en möjlighet att förhandla med lärarna om sina djupt konservativa värderingar. 
För att ett mångkulturellt samhälle inte ska slitas sönder av konflikter är det betydelsefullt att det finns någon sorts minsta gemensamma uppfattning om vilka normer som ska gälla på offentliga arenor. Den övervägande majoriteten svenskar är, oberoende av religiös tillhörighet, av uppfattningen att det är rimligt att vi visar ansiktet och dess uttryck för varandra. Det är en praktisk norm som gör det enklare att orientera sig i vardagslivet. 
Ett täckande av ansiktet är alltså exempel på ett beteende som avviker så pass dramatiskt från den stora majoriteten medborgares synsätt att det inte bör uppmuntras, särskilt inte inom skolsystemet. Sett i det här ljuset har alltså Skolverket formulerat ett beslut som bidrar till att ytterligare underminera känslan av att ett mångkulturellt samhälle kan fungera. För att det mångkulturella samhället ska kunna erhålla legitimitet är det betydelsefullt att inte tillåta kulturella eller religiösa handlingsmönster som avviker alltför påtagligt från allmänt accepterade normer i offentliga verksamheter."

Beslutet att inte förbjuda heltäckande slöja i skolan har också uppmärksammats utomlands och i den muslimska världen. Under rubriken Sweden says no to veil ban skriver nyhetssajten bikyamasr:
"The Equality Ombudsman said the agency’s statement was in line with its own view. 
But Metta Fjelkner, the head of the National Union of Teachers which represents 80,000 teachers, said it was a pity the responsibility had been laid on individual teachers, saying such decisions could be “divisive.”

 I augusti 2010 skrev jag ett inlägg som fortfarande har många läsare: 
"Jag instämmer fullständigt i, att det är olämpligt med heltäckande slöja i skolarbetet. Den mänskliga kommunikationen består inte enbart av ord; kroppsspråk och mimik är minst lika viktiga. Minspelet i en människas ansikte är nödvändig för att se, om motparten är glad, ledsen, arg eller ironisk." 

Jag vill här passa på att komplettera det med anledning av skolverkets beslut:  
Handlar det här om enbart klädsel? Handlar det om religionsfrihet? Glöm inte att det här ofta handlar om barn, i Sverige är man barn tills man har fyllt 18 år.  
Fundamentalistiska föräldrar som skickar sina barn till skolan i heltäckande dräkt, där bara ögonen syns i en liten springa, sänder i och med detta ut följande signal: vi vill inte att våra barn skall bli integrerade i det svenska samhället. 
För många av dessa barn är timmarna i skolan den enda stunden på dygnet, då de kommer i kontakt med svenskar (förhoppningsvis). Deras föräldrar gör sina barn en björntjänst genom att isolera dem. Mig veterligen står det ingenting i koranen om ett påbud att flickebarn skall bära heltäckande.  
Måste inte integrationen, om den skall lyckas, vara ömsesidig? Måste inte båda parterna ge och ta för att den ska bli lyckad? -It takes two to tango.
Skolverket och Jan Björklund gömmer sig här bakom en förment religionsfrihet och överlåter enskilda lärare att ta konflikten.  

I tider då muslimska kvinnor världen över, med livet som insats, kämpar mot förtrycket av salafister och islamister, ger svenska skolverket fundamentalistiska föräldrar rätten att förtrycka sina barn. 
Heltäckande slöja har inget med religion att göra, utan har sedan urminnes tider använts enbart för att kontrollera kvinnan och hennes sexualitet. 
Ett allmänt förbud hade inte bara hjälpt den enskilde läraren, utan även barnen. Hur lätt blir det för läraren eller rektorn på en enskild skola att stå emot en fundamentalistisk sinnad släkt och förhandla om ett burkaförbud? Ett allmänt förbud hade gett lärarna lite råg i ryggen. 
Detta är ryggradslös, Jan Björklund! 

Avslutningsvis ger jag åter ordet till Aje Carlbom och instämmer: 
"Att upprätthålla och lära ut gemensamma normer är särskilt viktigt när det gäller skolsystemet. En av skolans viktigaste uppgifter är att socialisera medborgare som ska ta över de gemensamma institutionerna. 
För att kunna uppfylla den här uppgiften måste skolan i ett mångkulturellt samhälle vara mycket tydlig när det gäller de för alla gemensamma värderingarna. Visst ska det finnas möjligheter för individuella uttryck men individen måste lära sig vilka grundläggande normer och spelregler som gäller för medborgarna. 
Kvinnor som vill bära ansiktsslöja bör kunna göra det på fritiden och då vara beredda på att bli betraktade som avvikare av den stora majoriteten svenskar. Men möjligheten att bära heltäckande slöja bör alltså inte ges på en offentlig arena som skolan."

Läs också Lars Åbergs klockrena krönika 
från Göteborgs-Posten 12-01-13: 

" Varför inte sitta naken i klassrummet?" 
"Skolverket är ute och snedseglar med sina nya riktlinjer för hur skolan ska förhålla sig till flickor med heltäckande slöja."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 kommentar:

  1. http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolor-far-infora-visst-slojforbud

    SvaraRadera