fredag 1 oktober 2010

Sociala mediers makt

Volksempfänger DKE38.
Ibland kan jag fantisera kring, hur världen hade sett ut idag, om mänskligheten hade haft tillgång till bredband, internet och sociala medier på till exempel 1930-talet. Hade de varit lika lättledda då, med all information som flödar på nätet? Dåtidens tyskar hade via sina Reichsempfänger  endast tillgång till husbondens röst.  I DDR var det förbjudet att titta på väst-tv, och STASI kontrollerade noga, åt vilket håll husens tv-antenner var riktade.Även idag försöker totalitära stater att kontrollera informationen deras undersåtar skall få tillgång till. Detta blir i IT-teknikens tidevarv allt svårare. I det av Baath-partiet styrda Syrien är all media statskontrollerade. För några veckor sedan uppmärksammade jag en YouTube-video, som visar två kvinnliga lärare i Syrien, som misshandlar skolbarn å det grövsta. Videon har fått stor spridning, det har bildats grupper på facebook som uppmanade människor att hjälpa till med identifieringen av kvinnorna. Efter detta gjorde det syriska skolministeriet en undersökning och identifierade kvinnorna som två lärare vid en byskola i provinsen Aleppo, i norra delen av landet. De är nu avskedade, och ministeriet säger att man kommer att stoppa all skolaga i framtiden. Skolaga är redan förbjudet enligt lag, men förekommer ofta ändå, enligt Syrian Women Observatory, en organisation som arbetar med att upptäcka våld mot kvinnor och barn.


Övervåld mot skolbarn förekommer i många länder. I Egypten dödades 12-årige skolpojken Islam Amr Badr av sin lärare för att han inte gjort läxorna. Den 23-årige läraren Nabil Abdel Hamid dömdes till sex års fängelse för dråp. Utbildningssituationen i framförallt de statliga skolorna i Egypten är en katastrof. Dåligt utbildade och underbetalda lärare tvingas att undervisa skolklasser om 60 upp till 100 barn, och prygelstraff används för att upprätthålla ordningen. 


Islam Amr Badr

Utan den här videon, och utan facebook-gruppen hade nog aldrig dessa missförhållanden uppdagats. Detta är ännu ett bevis på de sociala mediernas makt. Det är nästan omöjligt att hemlighålla sociala och politiska missförhållanden längre. Ett hopp för framtiden kanske?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar