torsdag 24 januari 2013

Drömmen om Mölndal - Gör din röst hörd nu!
Just nu byggs det så det knakar i Mölndal. Det ena bostadsområdet efter det andra växer upp: i Bifrost, Krokslätt, Lackarebäck, Stensjön och Åby för att nämna några. Förtätningen ger en mer levande stad och kommer att generera bättre och tätare kollektivtrafik. 

Tyvärr har ombyggnaden av Mölndals Centrum dragits i långbänk. Planerna har diskuterats i Stadfullmäktige och på politiska möten i oändlighet. Det har skrivits många spaltmeter av insändare. Undertecknad har själv ägnat flera krönikor åt detta i Mölndals-Posten. 


2022 firar Mölndal 100-årsjubileum som stad, och nu finns det en blogg där alla Mölndalsbor uppmanas delge sina drömmar, tankar och idéer om en modernare, trivsammare, grönare, öppnare, livligare, charmigare och mer spännande stad.  

Under tiden 15 januari–5 april kan förslagen lämnas in på projektets hemsida för att sedan skapa en vision som ska presenteras i juni och antas av fullmäktige i september.


"Visionen ska vara till för kommunens invånare och andra som verkar inom det geografiska territoriet Mölndal, inte för kommunens organisation", säger kommundirektören Håkan Ahlström i en intervju till Mölndals-Posten.

Så vad väntar du på? Besök bloggen direkt och kom med dina förslag. Ordet är fritt - klicka här!


Fler inlägg om Mölndal hittar du om du klickar på den blå etiketten nedan: 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar