måndag 4 juni 2012

Operation Samson: Hur Tyskland rustar upp atommakten Israel

Hemliga "Operation Samson": Hur Tyskland rustar upp atommakten Israel


Måndagar är SPIEGEL-dagar, då utkommer Tysklands största politiska veckotidskrift med ett nytt nummer. DER SPIEGEL är enligt min mening en av världens bästa nyhetskällor - alltid välinformerad och med grundlig research.  


De har även en engelskspråkig sajt. 


Där skriver de inför veckans nummer: 

"Germany is helping Israel to develop its military nuclear capabilities, SPIEGEL has learned. According to extensive research carried out by the magazine, Israel is equipping submarines that were built in the northern German city of Kiel and largely paid for by the German government with nuclear-tipped cruise missiles. The missiles can be launched using a previously secret hydraulic ejection system. Israeli Defence Minister Ehud Barak told SPIEGEL that Germans should be "proud" that they have secured the existence of the state of Israel "for many years."


DER SPIEGEL kommer att följa upp veckans story på sin engelskspråkiga sida under måndagen. 
Tyskbyggd Dolphin-ubåt utanför Tel Aviv
Sveriges Radio skriver på sin hemsida:  
"Tyskland har sedan länge avtal med Israel om att leverera sex ubåtar till landets flotta. Tre av dem har Israel redan fått och de tre resterande ska levereras fram till 2017. Tyskland betalar också en del av kostnaderna. 

Den tyska regeringen har hittills hävdat att u-båtarna inte ens går att bestycka med kärnvapen men i dag hävdar tidskriften Der Spiegel att åtminstone en av de tysktillverkade ubåtarna i Israel till och med har kärnvapen ombord, vapen som kan nå till exempel Iran. 

Med hjälp av tysk maritim teknik har Israel lyckats skaffa sig en flytande atomvapenarsenal, skriver tidningen. 

Uppgifterna i Der Spiegel bygger enligt tidningen på en månads research som man gjort i Tyskland, Israel och i USA. Man har bland annat intervjuat nuvarande och tidigare ministrar och högt uppsatta tjänstemän. 

Israel har aldrig officiellt erkänt att man skulle ha kärnvapen. Men Der Spiegel publicerar i sin artikel dokument från det tyska utrikesdepartementet som visar att Tyskland redan 1961 fick information om Israels kärnvapenprogram. 

U-båtsexporten har länge varit en omdebatterad fråga i Tyskland och den tyska regeringen håller i artikeln fast vid att man inte känner till något om att ubåtarna skulle bära kärnvapen. Men Der Spiegel namnger åtminstone två före detta tjänstemän i det tyska försvarsdepartmentet som båda säger att de utgått från att u-båtarna också skulle kunna bära kärnvapen."Mer om detta: 

Det kommer säkert att publiceras fler artiklar och debattinlägg under de kommande dagarna.I april hamnade den tyske författaren Günther Grass i blåsväder, när han publicerade sin dikt "What must be said" i flera internationella dagstidningar. 


Grass, 84 år, angriper i dikten Israel som kärnvapenmakt och anklagar landet för att vilja skapa ett nukleärt storkrig, om det i preventivt syfte skulle bomba ett kärnkraftverk i Iran i förebyggande syfte. Ett sådant angrepp skulle kunna leda till en härdsmälta och få konsekvenser av ett världskrig med många makter inblandade. 


Grass anklagar även den tyska regeringen under Angela Merkel, men också tidigare regeringar för att ha stött Israels militära förmåga som en slags "krigsskadestånd och gottgörelse för Tredje Rikets folkrättsbrott mot judarna." Tyskland är idag Israels tredje största vapenleverantör. Nyligen har Tyskland levererat en ubåt som kan bestyckas med kärnvapenbärande medeldistansraketer. Tyskarna subventionerar, enligt Grass, militära leveranser med 1/3-del av kostnaderna - allt enligt ett gammalt avtal mellan Adenauer och Ben Gurion.Fler inlägg om Tyskland, Israel och politik hittar du om du klickar på respektive blå etikett nedan:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar