torsdag 3 november 2011

När gärningsmännen görs till offer - Offentliggör de svenska STASI-agenterna!Jag läser just nu Birgitta Almgrens bok "Inte bara spioner...", om Sveriges hemliga förbindelser med DDR. 
Boken bygger på östtyska utlandsspionagets hemliga handlingar och på svenska SÄPO:s länge hemlighållna dokument. För en vecka sedan skrev jag ett inlägg med krav på att alla hemliga arkiv rörande svenska STASI-agenter skall offentliggöras,  eftersom det nu finns en politisk majoritet för detta i Riksdagen. 
Märkligt nog består denna majoritet av socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna, med den borgerliga regeringen med moderata justitieministern Beatrice Ask i spetsen på den andra sidan, som säger nej.  
I dagarna har regeringens linje fått stöd av SÄPO, som anmält forskaren och författaren till boken, Birgitta Almgren till Justitiekanslern, (JK) för att ha brutit mot tystnadsplikten.  
Att Justitiekanslern nu inlett en förundersökning mot Almgren upprör hennes nordiska och tyska forskarkollegor, som menar att detta kan tolkas som att Säpo försöker förhindra att sanningen om deras hemligstämplade stasi-arkiv kommer fram.Lyssna: stasi


Varför ta upp och röra i gammal skit, det var ju länge sedan - skall vi inte "gå vidare" trots allt? 
Nej, precis samma fråga ställdes åren efter Andra Världskrigets slut, när man skulle göra upp med nationalsocialismen, dess förbrytare och medlöpare. Just för att "kunna gå vidare" är det nödvändigt att göra upp med sin historia.  
SÄPO vill att JK skall utreda om Birgitta Almgren har begått ett brott genom att bryta tystnadsplikten, och att det därigenom skulle gå att identifiera de svenska STASI-medarbetarna.  
Birgitta Almgrens forskning kriminaliseras härmed och agenterna skyddas av statlig sekretess?  
Är inte spionage för främmande makts räkning ett brott längre? Vilka följder för annan människa har inte dessa uppdragsgivares uppgifter lett till?  
Här förvandlas gärningsmännen till offer - detta är absurt. Jag ser ingen annan lösning än att regeringen offentliggör samtliga arkiv rörande svenska STASI-medarbetare. Allt annat vore pinsamt, inte minst för Sveriges internationella anseende utomlands. 
Sverige är känt i världen som förespråkare för demokrati, öppenhet och yttrandefrihet - den bilden håller på att krakelera. 
Källor och länkar:

Lotta Gröning intervjuar Birgitta Almgren i "Nyfiken på" på Axess TV

Rätten till arkiven på Aftonbladet Kultur

Högt pris för öppnade Stasiarkiv på Smålands-Posten

DDR-Sveriges återkomst, ledare på Nya Wermlands Tidningen

Sverige skyddar Stasispioner och lagför forskare, debattartiket på Newsmill av Rolf K Nilsson, f d riksdagsman för moderaterna


Don Christos värld:


Öppna de svenska STASI-arkiven! Vad finns att dölja?

De har blod på sina händer: Offentliggör alla svenska STASI-agenter!


Läs även Lena Breitners inlägg
Lägesrapport – Ang förundersökningen mot Birgitta Almgrens bok Inte bara spioner

Lena Breitner är journalist, historiker och ekonom-historiker som bland annat håller spionvandringar i Malmö med den tidigare underrättelseagenten Gunnar Ekberg. Gav 2001 ut boken OmTango - om ordlösa samtal om konsten att kramas.------------------------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar