lördag 17 september 2011

Än är inte båten lotsad i hamnMånadens krönika, publicerat i Mölndals-Posten 2011-09-15 

Än är inte båten lotsad i hamn 

Jag kom till Sverige i slutet på 70-talet och upplevde mitt nya hemland som mycket exotiskt. Det beboddes i huvudsak av lintottar som gick i träskor, klädde sig i utsvängda jeans och lyssnade på dansband och ABBA. Ville jag ha tag i osötat bröd, vitlök eller annat exotiskt var jag tvungen att ta vagnen in till Saluhallen. Ville jag ta några öl efter jobbet tvingades jag ibland att beställa mat, den berömda räkmackan.  
Det var lätt att få jobb. Vid min första kontakt på arbetsförmedlingen fick jag frågan, om jag kunde tänka mig att jobba med psykiskt sjuka människor och svarade "ja". Dagen därpå hade jag en tid på personalkontoret på S:t Jörgens sjukhus. Efter en snabbkurs på några timmar fick jag en vit rock, en gigantisk nyckelknippa och började arbeta samma kväll, på en låst manspsykos-avdelning. Senare utbildade jag mig och förblev anställd tills sjukhuset lades ner 1992. Jag kanske var lyckligt lottad men även för flyktingar, som på den tiden mest kom från Latinamerika, var det lätt att få arbete.  
Hur ser det ut för nyinflyttade idag? I december förra året infördes ett nytt system för nyanlända och flyktingar. Istället för socialkontoret skall arbetsförmedlingen utgöra den första kontakten. Där görs en etableringsplan och den nyanlände väljer sedan en s k "etableringlots". I Mölndal tillhandahålls sådana lotsar av bl.a. Eductus.  
Lotsarnas uppgift är bl.a.att slussa den nyanlände till arbete och undervisning i svenska och samhällskunskap. Många lotsar är socionomer eller ekonomer och har själva invandrarbakgrund. Målet med det nya systemet är egenförsörjning för den nyanlände. 
Den gamla modellen har misslyckats. Mediantiden från ankomst till Sverige till anställning är för närvarande sju år för män, tio år för kvinnor. 
Av egen erfarenhet vet jag hur viktig arbetsplatsen är för att man skall knyta an till samhället. Det är där man lär känna svenskarna, deras kultur och sättet att vara. Sociala kontakter och ett brett nätverk är A och O för ett gott liv i Sverige.  
Arbetsförmedlingens egen utredning visar, att endast 10 personer i hela landet fått ett jobb enligt den nya modellen. Jag ringde upp en etableringslots vid Eductus och frågade hur många nyanlända som fått jobb i Mölndal. Svaret: en person! 
Nu skall man kanske inte förvänta sig underverk, organisationen har varit igång knappt ett år. Det viktiga kanske är att den nyanlände har en planering och är på väg. 
När jag idag googlade på "etableringslots" fick jag många träffar med annonser som söker efter lotsar. 
Det viktigaste är dock att företagen anställer nya medarbetare oavsett om de heter Janne, Stina, Fatima eller Ali, annars hjälper inte alla lotsar i världen.


Länkar:

Regeringens mål och budget för integrationspolitiken

Sveriges Radio Väst: Etableringslotsar behövs för nyanlända

Folkuniversitetet Mölndal: Formulär för att anmäla sig till etableringslots

Eductus: Vi hjälper dig hitta i Sverige

Vill du läsa fler krönikor och andra alster ur Mölndals-Posten hittar du dom här!
Här ett intressant reportage om etableringslotsar från radions "Bildningsbyrån":http://urplay.se/164353

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar