söndag 7 augusti 2011

David Lazar - regnbågsrabbin med öppet sinne

I fredags hölls en regnbågsshabbat i Stockholms Stora Synagoga, inom ramen för Pridefestivalen. Initiativtagare är Stockholms nye rabbin David Lazar, som redan i sitt installationstal för ett år sedan tog upp HBT-frågor.

Lazar tillhör Masortirörelsen inom judendomen. Den är spridd över hela världen och skiljer sig från den ortodoxa judendomen genom att man försöker anpassa sig till det moderna samhället.

Ordet "masorti" betyder "traditionell" på hebreiska. Jag vill inte fördjupa mig mer i detta. Wikipedia har en längre artikel om rörelsen här, om du vill fördjupa dig. Masorti var åtminstone för mig en ny bekantskap.


Svenska Dagbladet intervjuade David Lazar förra söndagen:

En av sina största uppgifter ser han i dialogen mellan religionerna. David Lazar konstaterar att Stockholms judiska församling, liksom det svenska samhället, tankemässig är fast i Förintelsen. I sina predikningar höjer han blicken bortom det judiska och har både talat om romernas och muslimernas utsatta situation.

Den 11 september 2001 befann han sig i Paris. Som amerikan var han djupt omtumlad av terror­attackerna och i behov av att be i en gemenskap. Men han kände sig inte välkommen hos de ultraortodoxa judarna i Marais-kvarteren – däremot i ett kristet kloster. Numera händer det att han ber både i moskéer och i kyrkor. På nästa veckas regnbågs-kabalat shabat kommer hans vän prästen Åke Bonnier att tala.

– Filosofen Aviezer Ravitzky lärde ut att vi kan ha tre relationer till den andre. Den första nivån är tolerans. Det betyder att jag vet att du har fel och du vet att jag har fel, men vi dödar inte varandra. Nästa steg är pluralism. Det betyder att jag gör det rätta för mig och att jag vet att du gör det rätta för dig. Den tredje nivån är öppenhet, det vill säga att jag vill lära känna dig för att en del av din sanning kanske också kan vara min sanning, säger David Lazar.


David Lazar är onekligen en intressant man med sunda åsikter.
Läs hela söndagsintervjun med honom här. 


I lördagens Nyhetsmorgon intervjuades Lazar av TV 4 :

Intervju%20med%20David%20LazarLäs mera om första regnbågs kabbalat Shabbat här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar