lördag 7 april 2012

Günter Grass i blåsväder - antisemit?

Günter Grass
I onsdags publicerade författaren, samhällsdebattören och nobelpristagaren i litteratur, Günter Grass, en dikt som har rivit upp en storm i tyska massmedier, på bloggar och debattsajter. 

Inte bara i Tyskland utan även internationellt. Dikten heter "Was gesagt werden muss" (Det som måste sägas) och publicerades samtidigt i den stora ansedda dagstidningen Süddeutsche Zeitung, italienska La Republicca, spanska El Pais och New York Times. 
Klicka på bilderna för större format!

Här är dikten i engelsk översättning, från The Guardian:What must be said
Why have I kept silent, held back so long,
on something openly practiced in
war games, at the end of which those of us
who survive will at best be footnotes?
It's the alleged right to a first strike
that could destroy an Iranian people
subjugated by a loudmouth
and gathered in organized rallies,
because an atom bomb may be being
developed within his arc of power.
Yet why do I hesitate to name
that other land in which
for years—although kept secret—
a growing nuclear power has existed
beyond supervision or verification,
subject to no inspection of any kind?
This general silence on the facts,
before which my own silence has bowed,
seems to me a troubling lie, and compels
me toward a likely punishment
the moment it's flouted:
the verdict "Anti-semitism" falls easily.
But now that my own country,
brought in time after time
for questioning about its own crimes,
profound and beyond compare,
is said to be the departure point,
(on what is merely business,
though easily declared an act of reparation)
for yet another submarine equipped
to transport nuclear warheads
to Israel, where not a single atom bomb
has yet been proved to exist, with fear alone
the only evidence, I'll say what must be said.
But why have I kept silent till now?
Because I thought my own origins,
Tarnished by a stain that can never be removed,
meant I could not expect Israel, a land
to which I am, and always will be, attached,
to accept this open declaration of the truth.
Why only now, grown old,
and with what ink remains, do I say:
Israel's atomic power endangers
an already fragile world peace?
Because what must be said
may be too late tomorrow;
and because—burdend enough as Germans—
we may be providing material for a crime
that is foreseeable, so that our complicity
wil not be expunged by any
of the usual excuses.
And granted: I've broken my silence
because I'm sick of the West's hypocrisy;
and I hope too that many may be freed
from their silence, may demand
that those responsible for the open danger
we face renounce the use of force,
may insist that the governments of
both Iran and Israel allow an international authority
free and open inspection of
the nuclear potential and capability of both.
No other course offers help
to Israelis and Palestinians alike,
to all those living side by side in emnity
in this region occupied by illusions,
and ultimately, to all of us.
--Günter Grass
Translated by Breon Mitchell
Grass, 84 år, angriper här Israel som kärnvapenmakt och anklagar landet för att vilja skapa ett nukleärt storkrig, om det i preventivt syfte skulle bomba ett kärnkraftverk i Iran i förebyggande syfte. Ett sådant angrepp skulle kunna leda till en härdsmälta och få konsekvenser av ett världskrig med många makter inblandade. 

Grass anklagar även den tyska regeringen under Angela Merkel, men också tidigare regeringar för att ha stött Israels militära förmåga som en slags "krigsskadestånd och gottgörelse för Tredje Rikets folkrättsbrott mot judarna." Tyskland är idag Israels tredje största vapenleverantör. Nyligen har Tyskland levererat en ubåt som kan bestyckas med kärnvapenbärande medeldistansraketer. Tyskarna subventionerar, enligt Grass, militära leveranser med 1/3-del av kostnaderna - allt enligt ett gammalt avtal mellan Adenauer och Ben Gurion.
Kritiken har inte låtit vänta på sig. Springerpressen med BILD och Die Welt i spetsen har levererat krigsrubriker som "Günter Grass antisemit". Kritiken kommer från alla håll. Så har även den kända nazistjägaren, och vänsterpartiet DIE LINKES kandidat i presidentvalet, Beate Klarsfeld gått ut med anklagelser om antisemitism. I österrikiska Der Standard ställer hon frågan: Om Grass ser sig i spegeln, ser han en nobelpristagare i litteratur eller en medlem av SS? 

Günter Grass har under hela efterkrigstiden varit en blåslampa från vänster och ett moraliskt samvete mot en förstockad generation som inte har velat göra upp med det nazistiska förflutna. Han har ständigt anklagat, med rätta, rättsväsendet och politiken i dåvarande Västtyskland, för att härbergera gamla nazister i statsapparaten. Jag, liksom många andra ungdomar från generationen med föräldrar uppväxta  under nazitiden, har beundrat Grass för hans kritik mot allt det bruna som fortfarande fanns kvar i Tyskland under decennier efter kriget. 

Ända till för fem år sedan, då det framkom att Günter Grass under 60 år tigit om att han varit medlem i Waffen-SS. Ridå - en otrolig besvikelse som knappt går att beskriva. 


Som tysk är det med tanke på de miljontals mördade judarna under nationalsocialismen, av förståeliga skäl alltid känsligt att kritisera Israel. Statens bildande är ju en direkt följd av skeendena under den tiden. Just med tanke på hans medlemskap i Waffen-SS instämmer jag i tidningen Haaretz ledare, att kritiken kommer från helt fel håll.


Tidningen skriver under rubriken "Günther Grass´ moraliska blindhet: "Den tyske författaren är den siste personen som skulle tala ut och anklaga Israels domedagsvapen." 


Günther Grass har gjort Israels vänner och kritiker en björntjänst som kommer att ta lång tid att reparera. Självklart skall man kunna kritisera den israeliska regeringens ageranden utan att genast bli förebrådd att vara antisemit. Därför är det olyckligt att kritiken kommer just från en gammal Waffen-SS-man som Günther Grass. Hans litterära mästerverk hamnar här långt i skymundan. 


Länkar: 

Günter Grass defends himself and his poem på Deutsche Welle


Günter Grass
Günter Grass's Israel poem provokes outrage, och Günther Grass and changing German attitudes towards Israel på The Guardian.


Gunter Grass' poem is more pathetic than anti-Semitic på Haaretz.

Günter Grass dikt upprör i Israel på Sveriges Radio. Grass kritiskt mot Israel i dikt på Svenska Dagbladet


Att räkna upp alla tyskspråkiga länkar i ämnet skulle kräva flera timmar. Dikten har upprört så till den milda grad, att både TV och radio ändrat i sina tablåer och satt in extraprogram. 

För dig som kan tyska, här en extrainsatt intervju med Grass från 3sat, Kulturzeit extra.
Den är uppdelad i två delar: Kulturzeit extra, del 1:
 Kulturzeit extra, del 2
I tyska TV 1:s huvudnyhetssändning Tagesthemen, har till och med nyhetsankaret Tom Buhrow intervjuat Günther Grass om avsikten med dikten. I slutet av programmet en mycket bitsk kommentar från en av tyska tv:n ARD:s redaktörer.


Tagesthemen, från skärtorsdag den 5 april:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar