onsdag 4 maj 2011

Den store fångvaktaren Kim Jong-Il och hans göteborgska kamrater

Den store ledaren Kim Jong Il


Idag släppte Amnesty International sin nya rapport om Nordkorea.
I rapporten står bland annat: 

200 000 människor hålls i sex gigantiska fångläger. Några av dem uppfördes redan på 1950-talet, strax efter Koreakriget. 
Fångarna hålls som slavar under omständigheter som är värre än på medeltiden, med hot om tortyr och tvingade till slavarbete. 
De är berövade alla rättigheter och hålls nödtorftigt vid liv på absolut svältkost – 200 gram havrevälling om dagen, kompletterat med råttor och maskar. 
Under en tvåårsperiod dog, eller dödades, 40 procent av fångarna genom systematisk undernäring. 
Många hålls inspärrade i celler så små och så låga i tak att de varken kan ligga eller stå.
Offentliga avrättningar genomförs av hela familjer för någon enskilds förseelse. 
Amnestys hårresande Nordkorearapport åtföljs av satellitfoton som i detalj visar hur dessa fångläger växer och växer, särskilt det senaste decenniet. 
Rapporten är baserad på vittnesmål från människor som faktiskt lyckats fly, vittnen från familjer med gripna anhöriga och tidigare fångvaktare. 
Allt detta, säger Amnesty, går inte längre att dementera.
          Läs hela rapporten här!
Sveriges Radios rapportering från Nordkorea här!


Nordkoreas vänner marscherar på 1:a maj 2011:


"Vi uppskattar Nordkoreas ståndaktighet i kampen mot imperialismen och för fred och försoning på den koreanska halvön. Vi uppskattar den socialistiska jämlikhetspolitiken, som delar knappa resurser rättvist och som gör Nordkorea till ett av väldens mest jämlika länder, med fri skola, fri sjukvård och fria bostäder. Vi uppskattar planmässigheten i samhällsutvecklingen, som samlar resurserna där de behövs bäst, inte där de ger högst vinst. Vi uppskattar att alla stats- och partitjänstemän måste jobba i produktionen en månad om året."
Detta är ett utdrag ur Kommunistiska Partiets veckotidning Proletärens ledare vecka 40, år 2010. 
Du kan läsa hela ledaren här! 
Känns retoriken igen? Att Nordkorea är ett av världens mest repressiva stater, att folket systematiskt förtrycks har varit känt i decennier.  
Historien upprepar sig: Med samma retorik försvarade kommunister i Sverige Pol Pots massakrer i Kambodja och Sovjetunionens arbetsläger i Sibirien.  
Informationen finns tillgänglig, men för kamraterna i Marx-Engels-huset verkar den inte existera. Ingen kan, liksom det tyska folket efter 2:a världskrigets slut, säga: "Om detta visste vi ingenting"!
I förra valet röstade 2.500 göteborgare på Kommunistiska Partiet, det motsvarar 0,8 % av väljarkåren och är en tillbakagång med 1.200 röster, motsvarande -0,5 % jämfört med valet 2006.
Årets 1:a maj-demonstration i Göteborg samlade några hundra deltagare, de sista entusiasterna får man hoppas.

En sann kommunists våta dröm blir verklighet:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar